İNSAN KAYNAKLARI

>

Temel Yetkinlikler

Temel Yetkinlikler

 

TAV Grubu  Yetkinlikleri

 

TAV Grubu’nda görev yapan tüm çalışanlardan aşağıda açıklanan yetkinliklere, pozisyonların gerektirdiği düzeyde, sahip olmaları beklenir. İşe alımlarda, performansın yönetilmesinde, gelişim ve kariyer planlarının oluşturulmasında pozisyonun gereklilikleri ile kişinin sahip olduğu yetkinlik düzeyleri dikkate alınır.

 

Problem Çözme ve Karar Alma

 

Karşılaşılan problemleri ve sebep sonuç ilişkilerini analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme ve doğru karar alabilme.

 

Planlama ve Sonuç Odaklılık

 

İşlerin zamanında ve etkin tamamlanabilmesi için planlama, koordinasyon ve izleme yapabilme.

 

Müşteri Odaklılık

 

Tüm çalışmalarda kuruluşun müşterilerinin (iç ve dış müşteri) tatminini temel alma.

 

Yenilikçilik

 

Gelişim ve değer yaratmak için yenilikleri izleme ve yenilikleri oluşturma.

 

İletişim ve Takım Çalışması

 

Bilgiyi sağlıklı aktarma, paylaşma ve ekip üyesi olarak Gruba katkıda bulunma ve faydalanma.

 

Liderlik (Etkileme ve Yönlendirme)

 

Ortak amaç doğrultusunda hareket etme, performansı artırma yönünde motive etme ve yönlendirme