İNSAN KAYNAKLARI

>

TAV'da Çalışma Hayatı

TAV'da Çalışma Hayatı
Haber
Haber

Çalışma Düzeni : TAV Havalimanları’nda çalışma düzeni, sosyal hayatı destekleyecek ve işin sürekliliğini karşılayacak şekilde, kurumsal değerler, sosyal normlar, yasalar ve uluslararası iş yapma kültürüne paralel olarak düzenlenmiştir.

 

Çalışma hayatını düzenlemek ve çalışanları bilgilendirmek amacı ile İş Kanunu ile uyumlu oluşturulmuş ve tüm çalışanların uymakla yükümlü olduğu yönetmelikler işe giriş sırasında iş sözleşmesinin bir parçası olarak çalışanlara iletilir.


Çalışma saatleri : Haftalık çalışma süresi 45 saattir. İdari kadrolar 08:00 – 17:00 saatleri arasında görev yapmaktadırlar. Yapılan işin niteliğinin 24 saat hizmet verilmesini gerektirdiği bölümlerde, vardiyalı çalışma yapılır. Vardiyalı çalışma saatleri bölüm yöneticileri tarafından belirlenir ve çalışanlara bildirilir.

 

İş sağlığı ve işçi güvenliği : İş sağlığı, işçi güvenliği ve çevre yönetimi konusunda kurum içi yapılanmasını tamamlamış olan TAV Havalimanları, uzman ekibi ile çalışanların, tüm havalimanı ziyaretçilerinin ve hizmet verdiği çevrenin güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alır ve bilinçlendirme eğitimleri verir. Çalışanlara sağlık ve tedavi ihtiyaçlarında faydalanmaları için işyeri hekimi ve işyerinde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra, kendi ihtiyaçlarına göre koşullarını seçebildikleri kurum katkılı özel sağlık sigortası ile Gruba özel avantajlar içeren bireysel emeklilik planı seçenekleri sunulur. Grubun en çok yolcuya hizmet veren ve en çok çalışanına sahip terminali İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki özel eğitimli İtfaiye ekibi, her yıl düzenli olarak risk analizleri yapar.