NEDEN TAV?

>

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

 

TAV Havalimanları kuruluşundan bugüne benimsediği akıllı büyüme stratejisini tüm paydaşlarının ihtiyaç ve taleplerini gözeten sürdürülebilir bir yaklaşımı içerecek şekilde yürütüyor. 2011 itibariyle üç kıtada yer alan beş ülkede hizmet üreten 20 binden fazla çalışanıyla küresel bir markaya dönüşen Holding, attığı her adımda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği odağa alıyor. Alt şirketleri ve iştirakleriyle birlikte entegre bir havalimanı işletmeciliği hizmeti sunan TAV Havalimanları, tüm aktivitelerinde şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya bağlılığını vurgularken etkileşime girdiği tüm paydaşlar ve topluluklarla karşılıklı saygı ve anlayış esasına dayalı bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyor.

 

TAV Havalimanları çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımının odağına küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi alıyor. Özellikle enerji ve su kaynaklarının verimli kullanılması, atık ve gürültü kirliliği yönetimi ile sera gazı salımlarının azaltılması için projeler geliştirerek gezegenin korunması için üzerine düşen sorumluluğu üstleniyor. İş yaptığı ülkelerin yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte büyümesine etki ederek sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya katkı veriyor. Çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimi için geniş olanaklar sunarken, iş güvenliğini gözeten, ayrımcılık karşıtı ve toplumsal duyarlılıklara sahip bir şirket kültürünü geliştiriyor.