İNSAN KAYNAKLARI

>

Seçme Yerleştirme

Seçme Yerleştirme

 

TAV Havalimanları’nda seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, sürdürülebilir bir başarı için eğitim düzeyi, başarı motivasyonu ve sosyal nitelikleri yüksek, gelişime, öğrenmeye ve yeniliklere açık, girişimci, dinamik, müşteri odaklı, saygılı ve iş ahlakına sahip kişileri kurum bünyesine katmaktır. 

 

Kişilerde aranan temel özellikler; insani değerlerini ve kişisel yetkinliklerini  geliştirmeleri; dünyayı, gelişmeleri, yenilikleri merak edip, araştırmaları, öğrenmeleri, uygulamaları; hayatlarının her alanında gelişime açık, fark yaratan değer katan bireyler olmalarıdır. Havalimanında ve uluslararası platformda görev yapılması nedeniyle, çoğu pozisyon için çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi, seyahat edebilirlik ve taşınma engeli olmamak kritik önem taşır. Teknik bilgi ve beceri ise, iş başında kazandırılır.

 

Başvuru  

 

Seçme yerleştirme sürecinde ayrımcılığa yer verilmeden, işin gereklerine uygun kişiler, yerel ve uluslararası kaynaklardan sağlanır. Havalimanı İşletmeciliği’nde kariyer yapmak isteyen herkes için başvuru ve iletişim kanalları açıktır. Açık pozisyonlar için gerektiğinde, web tabanlı on-line insan kaynakları sitelerinden, basın ilanlarından ve danışmanlık firmalarından da faydalanılır. Yurt içi ve yurt dışındaki işletmelerde pozisyonların o bölgede yaşayan yerel adaylar ile doldurulması esastır.

 

İşe alım süreci

 

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılandırılan yetkinlik bazlı seçme ve yerleştirme sürecinde insan kaynakları ve bölüm yöneticileri ortak çalışır. Adayların kurum kültürüne, değerlerine ve genel anlamda işe uygunluğu, kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi insan kaynakları tarafından; mesleki bilgi ve deneyimi, ekip ile uyumlu çalışabilme özellikleri ilgili bölüm yöneticisi tarafından değerlendirilir.

 

İnsan kaynakları yetkilileri ve ilgili bölüm yöneticilerinin görüşmeleri sonrasında olumlu olan adaylara, sürecin etkinliğini ve tarafsızlığını artırmak amacıyla, bazı algılama testleri ile pozisyonun gerekliliklerine göre yabancı dil ve/veya mesleki kişilik envanterleri uygulanabilir. Ölçülebilen bilgi-beceri gerektiren pozisyonlar için sunum veya uygulama örneklerinden de faydalanılır. Seçme ve yerleştirme sürecindeki adaylarla ilgili her türlü bilgi ve dokümantasyon en üst gizlilik seviyesinde korunur.