NEDEN TAV?

>

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 

TAV Havalimanları Holding sosyal sorumluluğu, şirketlerin daha iyi bir topluma ve geleceğe gönüllü olarak katkıda bulunmaları olarak tanımlar ve bu doğrultuda çevre, kültür-sanat ve eğitim gibi alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket eder. Kültür ve sanatın toplumsal gelişim ve kalkınma üzerindeki etkisinin bilinciyle, Türkiye’de edebiyattan müziğe, tiyatrodan fotoğraf ve heykele, sanatın tüm dallarına yatırım yapar ve sanat etkinliklerine destek verir.

 

Ayrıca, şirketimiz faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı davranmaya azami derecede riayet etmekte ve çevreye, tüketicilere, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymakta ve iştiraklerini bu doğrultuda yönlendirir ve destek olur. Terminal işleticisi iştiraklerimiz yürürlükteki çevre mevzuatının yanı sıra ICAO, ECAC, EUROCONTROL, IATA gibi uluslararası havacılık organizasyonlarının direktif ve yönergelerine, Dünya Bankası’nın Equator İlkeleri’ne uygun olarak faaliyet gösterir.