NEDEN TAV?

>

Kariyer Fırsatları

 

Kariyer  Yönetimi

 

TAV Havalimanları’nda temel ilke, boş pozisyonların kurum içi insan sermayesinden en uygun adaylarla karşılanmasıdır. Bu doğrultuda, performans değerlendirme  sonuçları, talepler/başvurular, organizasyonel yedekleme ve iş gücü planlama çalışmaları dikkate alınır. Karar sürecinde çalışanların nitelikleri, performansları, bilgi becerileri ve deneyimleri göz önünde bulundurulur. Kariyer yönetiminde, başarılı çalışanların profesyonel ve kişisel gelişimleri ile kurumun hedefleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, etkili bilgi ve liderlik yönetimi yapılması hedeflenir, kişisel ve kurumsal gelişime odaklanılır.

Gelişimin doğru planlanması ve uygulanması, yüksek performans kültürünün desteklenmesi ve organizasyonel gelişimin sağlanmasının yanı sıra çalışanların iş tatmini ve motivasyonu açısından büyük önem taşır. Gelişim planlama sürecinde çalışanın, mevcut pozisyonunda uzmanlaşması ve değişen koşullara uyum sağlaması veya gelecekte üstlenebileceği yeni sorumluluklara hazırlanması için gerekli yetkinliklerin TAV Akademi yardımıyla geliştirilmesi amaçlanır.

 

Yurt dışında Kariyer

 

TAV’ın küresel pazardaki yerinde, Kuruluş’un gelecekteki liderlerinin gerekli becerilerini tanımlamak, ölçmek ve geliştirmek, özellikle değişen küresel stratejileri ve iş fırsatlarını benimsemek ve cevap vermek adına büyük önem taşır. TAV Grubu’nun çalışmalarını uluslararası ölçekte gerçekleştirmesi nedeniyle, bilgi birikiminin transferi ve yurtdışı operasyonlarındaki anahtar işlevlerin yerine getirilmesi bazı çalışanların “expat” olarak görevlendirilmesini gerektirmektedir.

Kurum kültürünün yerleştirilmesi amacıyla yapılan yurt dışı yerleştirmeler, kurum içindeki üstün performanslı kişilerin kariyer planlamalarında önemli yer tutar. Aranan özellikler, adayın teknik bilgi birikimi, beceri ve yetkinlikler, sosyal beceriler, kültürel uyumluluk ve kurumu temsil edebilme yetileridir.

Tunus, Makedonya ve Gürcistan’da işletilen terminallerde görev yapan, kendi bünyemizden yetişmiş olan Türk yöneticiler aracılığıyla yurt dışındaki işletmelerimize know-how transferi gerçekleştirilmektedir.

 

ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI:

 

Yönetim kademeleri ve kritik pozisyonlar için aday geliştirmeye yönelik olarak TAV Akademi bünyesinde özel programlar geliştirilir ve uygulanır.

 

1-Havalimanı İşletmeciliği Yönetici Adayı Geliştirme Programı

 

TAV Havalimanları Grubu’nun iş stratejilerine parelel olarak işin sürekliliğini ve süreçlerinin etkin ve etkili yönetilmesini sağlamak, kurumun bilgi ve know- how’ını yaygınlaştırmak ve nitelikli yönetici yetiştirmek amacıyla TAV Akademi tarafından tasarlanan yönelik altı aylık bir programdır.

 

2- Havalimanı Teknik Bölümler Yönetici Adayı Geliştirme Programı

 

TAV Havalimanları teknik bölümler çalışanları arasından sistematik değerlendirmeler sonrasında seçilen uzman ve yöneticilerin katıldığı dört aylık bir gelişim programıdır. Katılımcıların havalimanı işletmeciliği ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerine ek olarak yöneticilik ve liderlik becerilerinin gelişimi, kurum içi bilgi ve liderlik sürekliliği ve etkin yönetimi hedeflenir.

 

3-Havalimanı İşletmeciliğine Giriş Programı

 

TAV Havalimanları çalışanları arasından seçilen uzman ve yöneticilerin katıldığı bir aylık sertifika programıdır. Mesleki ve teknik uzmanlık konularında sınıf içi ve iş başı eğitim programları ile müşteri ilişkileri, hizmet ve yöneticilik konularından oluşur.

 

4- Kurumsal Mentorluk Programı

 

TAV bünyesindeki kurumsal bilgi, birikim ve kişisel deneyimlerin yüksek potansiyele sahip yönetici ve yönetici adaylarına aktarılmasını amaçlayan yapılandırılmış bir mentorluk programıdır. Program, mentorlar ile mentorluk alacak kişilerin düzenli olarak yaptığı bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlı mentorluk görüşmelerini, bu görüşmeler çerçevesinde gerçekleşecek bilgi ve deneyim aktarımını, kapsar.