İNSAN KAYNAKLARI

>

İK Politikaları ve Temel İlkeler

İK Politikaları ve Temel İlkeler

 

İK POLİTİKALARI

 

TAV Havalimanları, başarısının temeli olan insan sermayesini, eşit fırsat ilkesiyle uluslararası standartlarda yönetmeyi ve çalışanlar tarafından tercih edilen kuruluş olmayı ilke olarak benimsemiştir.

 

Temel politika, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı; böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

 

TAV’da insan sermayesi stratejisi, kurumsal öğrenme anlayışı ile yapılandırılmıştır. Türkiye’de havalimanı işletmeciliğinde öncü ve lider olan TAV Havalimanları, edinmiş olduğu bilgi, deneyim ve ‘know-how’ı kurumsallaştırmayı ve kuruluşun her düzeyine yaygınlaştırmayı temel stratejileri arasında konumlandırır.

 

İK Vizyonu : Entegre insan kaynakları uygulamaları ile sektörde, Türkiye’de ve Dünya’da öncü olmak.

 

İK  Misyonu : Grubun iş stratejilerine paralel insan kaynakları yönetimi ile tüm şirket ve bölümlere iş sonuçlarının iyileştirilmesi, yüksek performans kültürünü oluşturup teşvik ederek, tüm paydaşlar için değer yaratılmasına yönelik stratejik destek sağlamak.

 

TEMEL İLKELER

 

 Organizasyonel yapılar TAV holdingin stratejik planlama süreçleri ve iş gereksinimlerine paralel olarak oluşturulur ve tekrar gözden geçirilir, insan kaynakları ihtiyaçları tanımlanır ve iş gücü yönetimi planlanır.

 

 Bireysel ve kurumsal performansın, grubun tüm aktivitelerinde müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştirilmesi temel bir unsurdur. Tüm üst yönetimin ve çalışanların değer ve fark yaratan iletişim ağları açık bir ortam oluşturması ve büyütmesi beklenmektedir.

 

 Kalitesi yüksek ve ölçülebilir süreçlerin ve yönetiminin ürünleri ve hizmetleri, yüksek müşteri memnuniyeti (iç ve dış), süreç verimliliği ve bütünleşmesi temel yönetim prensipleridir.

 

 İş mükemmelliği ve sürekli başarıya sistemlerin ve süreçlerin ölçülebilir parametreler doğrultusunda birbirleriyle entegre olmaları yoluyla ulaşılır.

 

 Ana felsefe kurumsal ve bireysel performansın değerlendirilmesi ve yönetilmesidir. Çalışanların verilen sorumlulukları yerine getirmedeki başarıları, yetkinlikleri, işlerine olan katkıları, ve kurumsal başarıları baz alınarak değerlendirilirler. Yüksek performans ayrıştırılır ve belirli uygulamalar çerçevesinde ödüllendirilir.

 

 Seçme ve yerleştirme süreci eşit koşullar prensip alınarak gerçekleştirilir. Yerel ve uluslararası kaynaklardan bulunan en uygun aday pozisyona yerleştirilir.

 

 Tüm çalışanların bilgi birikimini, becerilerini ve yetkinliklerini kuvvetlendirmeleri beklenmektedir. Şirket, gelişimin bireysel bir girişim olduğunu düşünür, gerekli kaynakları sağlar ve kişileri destekler.

 

 Pozisyonların ücretlendirmesi iş tanımı, sorumluluklar, gerekli nitelikler ve pazar değerleri göz önüne alınarak belirlenir.

 

 Tüm çalışanlar kurumsal yönetim prensiplerini kabul ederler. Bu prensipler insan itibarına ve işine saygı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiğidir.